Geachte Burgemeester-Schepenen en Gemeente bestuursleden- Beste Vrienden muzikanten en Dirigent

Geachte Bestuursleden en Sympathisanten,

ER IS EEN TIJD VAN KOMEN EN EEN TIJD VAN GAAN

Na meer dan 30 jaar bestuurslid en Voorzitter van onze Koninklijke Gemeenteharmonie wordt de fakkel overgedragen.

Ik wil alle huidige en vroegere Bestuursleden, muzikanten en dirigenten bedanken voor hun inzet en toewijding aan onze Harmonie.

Ik denk onder andere aan de families VERSTUYT- BROSSE-ONGENAE-BRACKE-DE BELDER en Roeland VAN HECKE maar ik vraag U een bijzonder applaus voor onze Secretaris LUC en penningmeester JAN die onze harmonie doen floreren en leven…

Het bestuur heeft met eenparigheid van stemmen het voorzitterschap van onze Harmonie overgedragen aan de Heer André DE GROOTE, Ereschepen van Cultuur van onze Gemeente,

André is ook Voorzitter van de Voedselbank Sint-Vincentius, Verantwoordelijke voor de Bloedinzameling in Heusden en Secretatis van Oud-Strijdersbond NSB.

André is een Volksvriend door ieder bekend door zijn inzet in verschillende verenigingen 

Wij kennen André ook als een trouwe toeschouwer op onze concerten.

Hij weet dus al redelijk goed welke de noden zijn en de beperkingen van onze muziekvereniging.

Ik wens onze Harmonie nog vele mooie jaren en een succesvol seizoen na deze moeilijke tijden.

Ik Dank U.