In het begin van de negentiende eeuw, onder Hollands bewind, werden in het Gentse niet minder dan 17 nieuwe muziekkorpsen opgericht en dit in de geest van de grote militaire muziekkapellen onder Napoleon. Ook in Heusden bij Gent noteerden wij in 1819 de geboorte van een muziekgenootschap “Door Eendracht Bijeengebracht”. Grote bezieler en sponser van dit initiatief was Guillelmus Franciscus van de Bogaerde. Als eerste dirigent fungeerde Jean-Baptiste de Stuyver, zelf gedegen muzikant en handelaar in instrumenten. Het voorzitterschap en sturing zou trouwens tot in 1880 in de schoot van de familie Van den Bogaerde blijven.

 Helaas, net als zoveel associaties uit die tijd, bleef de muziekvereniging niet gespaard van allerlei politieke en religieuze nefaste invloeden. In 1880 werd de harmonie ontbonden maar terzelfdertijd terug opgestart door Jozef De Bosscher. De naam werd overgenomen maar in verkorte vorm nl:”De Eendracht”. Inmiddels was in 1868 een zangmaatschappij “De broederbond” opgericht, die zeer goede relaties onderhield met de harmonie. Rond de eeuwwisseling doet de familie van Tieghem de ten Berghe haar intrede in het schepencollege. Zij zal haar stempel drukken op het verder verloop van de harmonie met als markanste feit de oproep in 1910 door Pierre van Tieghem de ten Berghe, voorzitter van het zangkoor, de “oude” gemeenteharmonie terug op te starten. Het succes is dusdanig dat beide verenigingen, zangkoor en harmonie, fusioneren tot de “Oude Gemeenteharmonie-Heusden”. In 1958 wordt daar het predikaat “Koninklijke” aan toegevoegd.

 De harmonie, een eerbiedwaardige “oude” dame telt meer jaren dan de Belgische staat. Op dit ogenblik maken een 50-tal muzikanten deel uit van het orkerst. De leeftijd varieert tussen 7 en 77 jaar. Aan jeugd ontbreekt het haar niet want die vindt binnen de muziekvereniging de ideale sfeer om in groep te musicieren. In april 1999 verdedigde zij haar classificatie in de afdeling “uitmuntendheid” bij de provinciale toernooien van Oost-Vlaanderen. Deze waardering kreeg zij voor het eerste in het jaar 1964 en wist die tot in 2003 te behouden. In 2003 werden we geklasseerd in 1ste afdeling.

 Einde 2013 – op 11 / 12 / 13 – werd de Koninklijke Oude Gemeenteharmonie omgevormd van een feitelijke vereniging tot een vzw. Dat dit een heleboelvoeten in de aarde had, daar hoeft geen verdere uitleg bij. En tezelfdertijd veranderde de naam naar “Koninklijke Gemeenteharmonie Heusden”.

 In 2014 vierde de harmonie zijn 195° verjaardag met toch wat feestgedruis. In februari werd “Dance Mania” gehouden, een concert samen met Athena en iDancity, beiden verenigingen uit Destelbergen. En in september werd de dag van de muziek gehouden, samen met 3 andere harmonieën – De Neerschelde uit Gentbrugge, Sinte Cecilia de Sicambers uit Laarne, Willen is Kunnen uit Lochristi – en een blaaskapel – De Altburgers uit Heusden.

 In maart 2015 werd de harmonie geklasseerd in 2de afdeling. Er waren wel opmerkingen over, maar het is nu niet anders. We doen verder. De dirigente heeft verfrissende en uitdagende ideeën en het bestuur heeft de moed om die samen met haar tot haar uit te werken.

 Een harmonie kan niet zolang bestaan zonder de inzet van haar leden, maar ook onze sponsors helpen ons om het hoofd boven water te houden. Wij danken hun dan ook voor hun belangeloze medewerking en hulp.

 We zijn optimist: op naar onze 200ste verjaardag!