Wij hechten veel belang aan uw privacy en willen daarom transparant zijn over de gegevens die we over u verzamelen

en de manier waarop wij uw data verwerken.

Wie zijn wij ?

Koninklijke Gemeenteharmonie Heusden vzw

Tramstraat 54

9070Heusden, België

info@kogh.be

Hierna verder genoemd als ‘KOGH’.

Welke gegevens verzamelen we van u en waarom ?

  • Contactinformatie via het contactformulier

Als u op onze website het contactformulier invult, houden we de gegevens die u invult bij. We slaan uw voornaam, achternaam, eventuele telefoonnummer, e-mailadres, boodschap en het tijdstip van verzenden veilig op. Dit is nodig om op de correcte manier contact met u te kunnen opnemen.

  • Contactinformatie via het (online) aankopen van tickets voor concerten

KOGH organiseert concerten in eigen beheer. Hiervoor kunnen toeschouwers zich via de website inschrijven en tickets kopen waarbij voornaam, familienaam en e-mailadres opgeslagen wordt. Deze gegevens worden door KOGH gearchiveerd in een bezoekerslijst en kunnen gebruikt worden voor het per email versturen van aankondigingen, als u daarvoor toestemming hebt gegeven, van toekomstige activiteiten georganiseerd door KOGH.

Tijdens deze concerten wordt vaak een tombola georganiseerd. Men vraagt dan uw gegevens te noteren op de achterzijde van uw ticket en dit ticket te deponeren in de daartoe bestemde tombola-box. Deze gegevens worden ook opgenomen in de hierboven vermelde bezoekerslijst als u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Hoe beschermen wij uw data en hoe lang bewaren wij uw gegevens ?

KOGH hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en heeft daarom de nodige technische en organisatorische maatregelen hiervoor getroffen. Zo maken wij gebruik van een beveiligde website en slaan we uw data op in een beveiligde database. Op die manier proberen wij de nodige maatregelen te nemen om diefstal, verlies of ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

Bovendien maakt enkel KOGH gebruik van uw gegevens. Wij delen uw data dus niet met derden.

Welke rechten heeft u?

​Als gebruiker heeft u ook een aantal rechten die betrekking hebben op uw persoonsgegevens. Als u een van die rechten wil inroepen, dan kan u zich best rechtstreeks richten tot het secretariaat van KOGH. Wij doen ons best om alle aanvragen binnen 30 werkdagen te verwerken.

  • Recht op inzage en rechtzetting

U beschikt over het recht om alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen in te kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige gegevens kan u laten wijzigen of verwijderen door met ons contact op te nemen.

  • Recht om te worden vergeten

Een bezoeker heeft altijd het recht om zijn gegevens te laten verwijderen uit onze databases. Dit verzoek kan eenvoudig ingediend worden via onze website.

  • Recht om klacht in te dienen

Indien u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerkt hebben, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL).

  • Recht om toestemming in te trekken

Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.

  • Recht op beperking van de verwerking

U beschikt over het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten.

Wijzigingen privacybeleid

KOGH heeft het recht om deze privacyverklaring te veranderen indien dat nodig zou zijn. Daarom is het belangrijk om regelmatig deze pagina te bekijken. Het privacybeleid werd het laatst gewijzigd op 24 december 2021.